ספרי נובמבר בע”מ

novemberbooks@gmail.com
טלפון: 077-5004099
פקסימיליה: 077-5004098

ת.ח. 80604, מבשרת ציון 9074403

מיקי קרצמן, בידו (2003), מופיע ב-מנוחין ישי (עורך) (2006), כיבוש וסירוב