ספרי נובמבר היא הוצאת ספרים אידאולוגית ששמה לה למטרה להציג בפני הציבור הישראלי קולות אחרים שאינם זוכים לחשיפה מספקת. בכך אנו לוקחים חלק בשיח הישראלי העכשווי אודות דרכה של החברה הישראלית בעבר ובהווה ושואפים לקדם תפיסת עולם שבמרכזה מאבק למען ערכים דמוקרטיים, זכויות אדם ושלום. אנו שואפים לקדם מימוש זכויות אדם באופן מלא, על פי עקרונות המשפט הבינלאומי, לכל בני האדם באשר הם, ובפרט לפלסטינים החיים תחת כיבוש.

מיקי קרצמן, אבו דיס (2003), מופיע ב-מנוחין ישי (עורך) (2006), כיבוש וסירוב