ספרי נובמבר היא הוצאת ספרים אידאולוגית ששמה לה למטרה להציג בפני הציבור הישראלי קולות אחרים שאינם זוכים לחשיפה מספקת. בכך אנו לוקחים חלק בשיח הישראלי העכשווי אודות דרכה של החברה הישראלית בעבר ובהווה ושואפים לקדם תפיסת עולם שבמרכזה מאבק למען ערכים דמוקרטיים, זכויות אדם, שוויון מלא לכל ושלום. אנו שואפים לקדם מימוש זכויות אדם באופן מלא, על פי עקרונות המשפט הבינלאומי והחלטות האו"ם, לכל בני האדם באשר הם, ובפרט לפלסטינים ובמיוחד לאלה החיים תחת כיבוש.

Miki Kratsman (2003), Abu-Dis, In Ishai Menuchin (2016) (Ed.), Occupation and Refusal